CENNIK: Badanie wzroku, dobór korekcji

Dobór okularów. Kompleksowe badanie optometryczne ukierunkowane na dobór optymalnej korekcji okularowej - stworzenie modelu widzenia, pomiar refrakcji, pomiary i ocena widzenia obuczonego, przestrzennego i akomodacji + pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki (TonoREF III)

200 zł

Dobór okularów pryzmatycznych. Kompleksowe badanie optometryczne ukierunkowane na dobór optymalnej pryzmatycznej korekcji okularowej - stworzenie modelu widzenia, pomiar refrakcji, pomiary i ocena widzenia obuczonego, przestrzennego i akomodacji + pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki (TonoREF III)

200 zł

Dobór optymalnej korekcji (okulary, soczewki kontaktowe, chirurgia refrakcyjna). Konsultacja optometryczna ukierunkowana na wybór optymalnej metody korekcji w zależności od wymagań wzrokowych pacjenta. Zawiera kompleksowe badanie optometryczne - stworzenie modelu widzenia, pomiar refrakcji, pomiary i ocena widzenia obuczonego i akomodacji + pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki (TonoREF III) + topografia rogówki (Keratograph M5)

300 zł

Kwalifikacja i dobór soczewek kontaktowych miękkich. Zawiera kompleksowe badanie optometryczne - stworzenie modelu widzenia, pomiar refrakcji, pomiary i ocena widzenia obuczonego, przestrzennego i akomodacji + pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki + topografie rogówki; naukę zakładania, zdejmowania i pielęgnacji soczewek, zestaw próbny soczewek, badanie kontrolne do 1 miesiąca od aplikacji soczewek.

300 zł

Kwalifikacja i dobór soczewek miniskleralnych. Kompleksowe badanie optometryczne- stworzenie modelu widzenia, pomiar refrakcji, pomiary i ocena widzenia obuczonego, przestrzennego i akomodacji + pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki) + topografia rogówki (Keratograph 5M). W cenie: 2 wizyty w dniu kwalifikacji, wizyta w dniu odbioru soczewek oraz wizyta kontrolna po tygodniu.

400 zł

Kwalifikacja i dobór soczewek ortokorekcyjnych (soczewki na noc). Kompleksowe badanie optometryczne - stworzenie modelu widzenia, pomiar refrakcji, pomiary i ocena widzenia obuczonego, przestrzennego i akomodacji + pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki (Tonoref III) + topografia rogówki (Keratograph 5M). W cenie wizyta w dniu odbioru soczewek oraz wizyta po 1 nocy.

350 zł

Soczewki ortokorekcyjne - wizyty kontrolne (obowiązkowe po tygodniu, 1 miesiącu i 3 miesiacach)

120 zł

Egzoftalmometria - ocena osadzenia gałek ocznych

85 zł

Badanie na synoptoforze

75 zł

Kompleksowe badanie ortoptyczne. Obejmuje: wykrywanie zeza jawnego i ukrytego, wykrywanie niedowidzenia, badanie na synoptoforze (kąta zeza, stopni widzenia obuocznego), badanie ruchomości gałek ocznych, badanie konwergencji, badanie widzenia barw, badanie widzenia stereoskopowego, badanie ostrości wzroku do dali i bliży, badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych.

160 zł

Planowe wizyty kontrolne po doborze soczewek kontaktowych

160 zł

Kompleksowe badanie optometryczne ukierunkowane na dobór optymalnej korekcji. Konsultacja optometryczna ukierunkowana na wybór optymalnej metody korekcji w zależności od wymagań wzrokowych pacjenta. Stworzenie modelu widzenia, pomiar refrakcji, pomiary i ocena widzenia obuczonego i akomodacji + pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki (Tonoref III) + topografia rogówki (Keratograph M5) *Badanie dla pacjentów Instytutu Oka kierowanych na badanie optometryczne przez lekarza okulistę lub tych, którzy odbyli badanie optometryczne w ciągu ostatniego roku.

160 zł

Kwalifikacja i dobór soczewek kontaktowych miękkich: wybór materiału i konstrukcji oraz parametrów, aplikacja soczewek kontaktowych próbnych - zawiera naukę zakładania, zdejmowania i pielęgnacji soczewek, zestaw próbny soczewek, badanie kontrolne do 1 miesiąca od aplikacji soczewek. *dla pacjentów Instytutu, w terminie do 3 miesięcy od kompleksowego badania optometrycznego

150 zł

Kwalifikacja i dobór soczewek kontaktowych miękki - dopłata do kompleskowego badania optometrycznego. W cenie badanie kontrolne do 1 miesiąca od aplikacji soczewek *dla pacjentów Instytutu, w dniu wykonania kompleksowego badania optometrycznego

100 zł

Dodatkowe badanie kontrolne *dotyczy tylko pacjentów Instytutu

80 zł

Terapia wzrokowa (5 spotkań po 20min) *Na zlecenie lekarza specjalisty, realizowana po kompleksowym badaniu optometrycznym

350 zł

Założenie soczewki kontaktowej *Nie obejmuje wymiany soczewki terapeutycznej, dotyczy jedynie pacjentów instytutu.

50 zł

Wprowadzenie do domowej terapii widzenia *Na zlecenie lekarza specjalisty, realizowana po kompleksowym badaniu optometrycznym

100 zł

Kontrola ortokorekcyjna

120 zł