BADANIA DIAGNOSTYCZNE

TOMOGRAFIA OKA

OCT - tomograficzna ocena progresji jaskry. Badanie 3D panmap: połączone OCT GCC+OCT RNFL+automatyczna topografia nerwu wzrokowego. Kompleksowa optyczna koherencyjna tomografia tylnego odcinka oka.

220 zł

OCT 4D HD - tomografia siatkówki i plamki.

240 zł dwoje oczu/

170 zł jedno oko

AS-OCT - tomograficzna ocena przedniego odcinka gałki ocznej: film łzowy, rogówka, komora przednia, kąt przesączania, soczewka na aparacie CASIA2 (druga generacja tomografii, jedyny aparat w Polsce)

235 zł

SL-OCT - Optyczna koherencyjna tomografia (OCT) skojarzona z lampą szczelinową. Nieinwazyjna gonioskopia.

210 zł dwoje oczu/

160 zł jedno oko

Angio-OCT - nieinwazyjna, bezkontrastowa angiografia. Optyczna koherencyjna tomografia z przestrzennym obrazowaniem struktur naczyniowych oka oraz poszczególnych struktur warstw siatkówki oka

235 zł

POLE WIDZENIA (PERYMETRIA)

Perymetria komputerowa - badanie pola widzenia na aparacie Medmont

70 zł dwoje oczu/

40 zł jedno oko

Perymetria komputerwa - badanie pola widzenia, profil neurologiczny

85 zł dwoje oczu/

65 zł jedno oko

Mikroperymetria - komputerowe badanie pola widzenia i czułości siatkówki MAIA 2

130 zł dwoje oczu/

110 zł jedno oko

FDT - perymetria zdwojonej częstotliwości - badanie pola widzenia na aparacie FDT Matrx

65 zł

BADANIE CIŚNIENIA W OKU (TONOMETRIA)

Tonometria bezdotykowa z pachymetria

25 zł

Dynamiczna tonometria konturowa Pascala

50 zł

Tonometria indukcyjna na aparacie Icare

50 zł

Tonometria aplanacyjna

w cenie wizyty

Krzywa dobowa - Dynamiczna tonometria konturowa Pascala

125 zł

Krzywa dobowa - Tonometria bezdotykowa z pacymetrią

65 zł

AutoRefraktoKeratoTonometr z Pachymetrią (tonometria wykonywana jest z uwzględnieniem grubości rogówki) - bezdotykowy pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki na aparacie Tonoref III

45 zł

Pachymetria z tonometrią - badanie bezdotykowe na aparacie Tonoref III

25 zł

OBRAZOWANIE WYBRANYCH STRUKTUR OKA

HRT - tomograficzne obrazowanie wybranych struktur dna oka na aparaie HRT II (badanie bezdotykowe)

105 zł dwoje oczu/

85 zł jedno oko

UBM - Ultrabiomikroskopia - cyfrowa echografia ze standaryzowaną biometrią na aparacie Aviso S

210 zł dwoje oczu/

160 jedno oko

USG - Ultrasonografia gałki ocznej projekcja A na aparacie Aviso S

85 zł dwoje oczu

USG - Ultrasonografia gałki ocznej projekcja B na aparacie Aviso S

105 zł dwoje oczu

USG - Ultrasonografia gałki ocznej projekcja A+B na aparacie Aviso S

140 zł dwoje oczu

GCC - tomograficzna ocena komórek zwojowych siatkówki na aparacie Cirrus HD-OCT 5000 angioplex (badanie bezdotykowe)

105 zł

RNFL - (dawne GDX) tomograficzna ocena warstwy włókien nerwowych siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego na aparacie Cirrus HD-OCT 5000 angioplex (badanie bezdotykowe)

105 zł dwoje oczu/

85 zł jedno oko

Autofluorescencja (FAF) na aparacie Spectralis HRA+OCT2 (druga generacja tomografii, jedyny aparat w Polsce)

210 zł

Angiografia fluoresceinowa oka (FA)

265 zł

Skaningowe zdjęcie dna oka na skanerze konfokalnym Eidon (nowa generacja fundus kamery do zdjęć dna oka, badanie bezdotykowe)

105 zł

Przeglądowa ocena siatkówki w tylnym biegunie wraz z oceną plamki wykonaną na tomografie Cirrus HD-OCT 5000 angioplex

125 zł

Badanie obwodu siatkówki

170 zł

Gonioskopia - badanie kąta tęczówkowo-rogówkowego

55 zł

Meibografia - analiza gruczołów Meiboma na aparacie Keratograph 5M

105 zł

Topografia rogówki z dynamiczną oceną filmu łzowego na aparacie Keratograph 5M

105 zł

Topografia rogówki z dynamiczną oceną filmu łzowego oraz analizą gruczołów Meiboma na aparacie Keratograph 5M

190 zł

Badanie śródbłonka rogówki z pachymetrią w mikroskopie spekularnym EM 3000

105 zł

Pupilometria (pomiar wielkości źrenicy) wykonywany na aparacie Keratograph 5M.

75 zł

POZOSTAŁE BADANIA OKULISTYCZNE

Ocena osmolarności filmu łzowego na aparacie TearLab

160 zł

R.E.S. (Red EYE SYNDROME)- Diagnostyka "Zespołu czerwonego oka". Diagnostyka różnicowa (zespół suchego oka, stan zapalny, schorzenie bakteryjne, wirusowe, alergiczne, zespół oka biurowego)

190 zł

Test Schirmera ze znieczuleniem i bez

55 zł

Badanie czasu przerwania filmu łzowego (BUT): nieinwazyjne na aparacie OSA oraz inwazyjne z podaniem fluoresceiny

55 zł

Nieinwazyjna diagnostyka adenowirusowego zapalenia spojówek i rogówki - test AdenoPlus (unikalne badanie w kraju)

160 zł

Nieinwazyjna analiza biomarkerów zapalnych filmu łzowego MMP-9 - test Inflamma Dry (unikalne badanie w kraju)

160 zł

Badanie w kierunku nużeńca

105 zł

PAKIETY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

PAKIET SIATKÓWKA (rozszerzony) - badania diagnostyczne + wizyta

PAKIET SIATKÓWKA ROZSZERZONY obejmuje: badanie OCT siatkówki (Spectralis HRA+OCT2, najnowsza, druga generacja tomografii), pole widzenia Medmont, USG w projekcji "B", kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, ostrość wzroku, komputerowe badanie refrakcji, tonometria bezkontaktowa (pomiar ciśnienia w oku), pachymetria rogówki, keratometria, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii

370 zł

PAKIET TERAPIA 2RT - "odmłodzenia siatkówki" oka

Badania kwalifikacyjne: tomografia Spectralis HRA+ OCT2 siatkówki z autofluorescencją FAF, mikroperymetria (Maia)

350 zł

Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu 2RT: badanie ostrości wzroku, widzenie barw, autorefraktometria, tonometria, pachymetria, kompleksowe badanie przedniego i tylnego odcinka oka (po poszerzeniu źrenic) wraz z analizą wyników badań.

180 zł (konsultacja u specjalisty) lub 350 zł (konsultacja profesorska)

Laserowy zabieg 2RT "odmłodzenie siatkówki"

2500 (jedno oko);

2000 drugie oko

Badania kontrolne po zabiegu 2RT (w terminie: 3 miesiące i 6 miesięcy po zabiegu) obejmują: tomografia sitakówki Spectralis HRA+OCT2 z autofluorescencją FAF, mikroperymetria (Maia)

350 zł

PAKIET JASKRA (większy) - badania diagnostyczne + wizyta

PAKIET JASKRA (większy) obejmuje: perymetria zdwojonej częstotliwości (FDT Matrix), pachymetria, tonometria, GDX+OCT (GCC, RNFL), HRT, kompleksowe badanie okulisty z analizą wyników badań

370 zł

PAKIET JASKRA (mniejszy) - badania diagnostyczne + wizyta
Podstawowy pakiet wykrywający zmiany jaskrowe w oku

PAKIET JASKRA (mniejszy) obejmuje: badanie HRT, perymetria zdwojonej częstotliwości (FDT Matrix), tonometria bezkontaktowa z pachymetrią, kompleksowe badanie lekarza okulisty wraz z analizą wyników badań

210 zł

PAKIET CUKRZYCA (podstawowy) - badania diagnostyczne + wizyta

PAKIET CUKRZYCA (podstawowy) obejmuje: kompleksowe badanie lekarza okulisty wraz z analizą wyników badań + obrazowanie siatkówki przy pomocy skanera konfokalnego + zdjęcie barwne dna oka + ocena przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej (z rozszerzeniem), komputerowe badanie refrakcji (autorefraktometria), tonometria bezkontaktowa (pomiar ciśnienia w oku), pachymetria rogówki, keratometria

200 zł

PAKIET ZAĆMA - badania kwalifikacyjne do zabiegu usunięcia zaćmy + wizyta

PAKIET ZAĆMA obejmuje: Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka oraz pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną, wywiad lekarski, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie badań specjalistycznych; Pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki (Tonoref III); Badanie śródbłonka rogówki z pachymetrią (mikroskop spekularny EM 3000); USG B Ultrasonografia gałki ocznej / opcjonalnie w wybranych przypadkach ultrabiomikroskopia (UBM) – cyfrowa echografia ze standaryzowaną biometrią (Aviso S)

350 zł

PAKIET ROGÓWKA - badania diagnostyczne + wizyta

PAKIET ROGÓWKA obejmuje: kompleksowe badanie okulistyczne - ocena przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej wraz pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną, wywiad lekarski, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie badań specjalistycznych, ustalenie terapii + autorefraktokeratotonometria z pachymetrią (TonoREF III): pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki + Optyczna Koherencyjna Tomografia Przedniego Odcinka - ASOCT drugiej generacji CASIA 2 (* pakiet obowiązkowo poprzedzony kompletnym badaniem optometryczne - płatne oddzielnie).

320 zł

PAKIET SUCHE OKO - badania diagnostyczne + wizyta

PAKIET SUCHE OKO obejmuje: kompleksowe badanie okulistyczne: ocena przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej wraz pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną , wywiad lekarski, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie badań specjalistycznych, ustalenie terapii + AutoRefraktoKeratoTonometr z Pachymetrią TonoREF III - pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki + testy diagnostyczne w kierunku Zespołu Suchego Oka i Dysfunkcji Gruczołów Meiboma: test Schirmera, OSA nieinwazyjny czas przerwania filmu łzowego (BUT), ocena barwienia powierzchni oka (fluoresceina/zieleń lizaminy) ocena menisku łzowego, ocena warstwy lipidowej filmu łzowego + Keratograph 5MT: Meibografia (analiza gruczołów Meiboma) z dynamiczną oceną filmu łzowego.

320 zł

PAKIET OKO BIUROWE - badania diagnostyczne + wizyta

PAKIET OKO BIUROWE obejmuje: kompleksowe badanie okulistyczne z oceną przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej wraz z oceną powierzchni oka i łez (analizator OSA).

180 zł

PAKIET "SZKOŁA" - badania + wizyta
Kompleksowe badanie optometryczne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

PAKIET SZKOŁA obejmuje: ocenę przedniego oraz tylnego odcinka oka bez rozszerzania źrenic, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczegółowe pomiary wady wzroku oraz widzenia obuocznego przy użyciu foroptera, badania zakresów i sprawności akomodacji i konwergencji, ocenę ruchów oczu wodzących i sakkadowych, ocenę widzenia przestrzennego oraz widzenia barw.

250 zł